آموزشی

آموزش ایجاد مخاطب جدید در واتساپ وب

در لینک زیر جای شماره ی 989017176256 شماره ی مورد نظر خود را که میخواهید به آن پیام دهید قرار دهید:

https://web.whatsapp.com/send?phone=%2B989017176256&text&app_absent=0

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید